- 4 %
279,95  267,50 
Waga
5 kg
Hit
210 
Hit
199,99 
Hit
129,99 
Hit
- 5 %
78  74 
Waga
1.5 kg
24,99 
Waga
0.400 kg