Hit
108,98 
Waga
1,5 kg
Hit
- 5 %
78  74 
Waga
1,5 kg
Hit
72,99 
Waga
1,5 kg
69,99